Cơ cấu tổ chức

 • Sinh ngày: 1959

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sỹ Khoa học - Quản lý GD
 • Cử nhân Luật
 • Cử nhân Kinh Tế Chính Trị

Chức vụ:

 • Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP. HCM
 • UV HĐKH Viện KHPL và KD Quốc tế Hội Luật gia VN
 • Trọng tài Thương mại TP. HCM
 • Phó Tổng GĐ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 

Từ 1977 - 1978 Cán bộ Đoàn phường 11 Quận 10
Từ 1978 - 1983 Bộ đội mặt trận 479 – Phòng Tuyên huấn Cục Chính Trị Bộ Tư Lệnh QK7
Từ 1983-1993 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trường Đảng Quận Ủy Q.10
Từ 1994 - 2000
 • Hiệu Trưởng Trường VH Tôn Đức Thắng
 • Kiêm Thường Trực HĐQT
 • Phó Hiệu Trưởng Thường trực quyền
 • Hiệu Trưởng ĐH Tôn Đức Thắng
 • Trưởng Khoa ĐH Đại Cương
Từ 2000 - Nay
 • Thường trực ban chỉ đạo ISO – Công ty SJC
 • Giảng viên Quản trị DN các trường Đại học
 • Chuyên gia Quản trị ngành Nhân lực
 • Chuyên gia tư vấn Quản trị DN
 • Trọng tài viên Trọng tài Thương Mại Tp.HCM
 • Ủy viên HĐKH Viện KH Pháp lý và kinh doanh Quốc Tế
Từ 2007 - Nay
 • Thành viên Hội đồng quản trị 
 • Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 • Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM
 • Trọng tài viên Trọng Tài Thương Mại TP.HCM
 • Ủy viên Hội Đồng Khoa Học Viện Khoa Học - Pháp lý và Kinh Doanh Quốc tế

Số cổ phần nắm giữ: 6.318 cổ phần, chiếm 0,01%VĐL