Cơ cấu tổ chức

  • Sinh ngày: 1965
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
  • Chức vụ: Phó Tổng GĐ Phụ trách đầu tư Phát triển Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
     

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1989 - 1993 Kế Toán TH - TT Ứng dụng KHKT (Viện Khoa Học VN)
Từ 1994 - 1998 Kế Toán trưởng – Công ty TNHH TM Phương Lan (Computech Ltd)
Từ 1998 - 2003 P.GĐ Tài chánh & XK  - CTY CP TM Thành Đạt (Computech Jsc.)
Từ 2003 - 2005 P.GĐ kiêm kế toán trưởng – TT Tin Học Tocontap (CTY XNK Tạp phẩm Tp.HCM)
Từ 2005 - Nay
  • Cố vấn Tài chính
  • Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương VN

Số cổ phần nắm giữ: 15.794 cổ phần, chiếm 0,02% VĐL