Cơ cấu tổ chức

 • Sinh ngày : 1951  
 • Trình độ chuyên môn : Cao học luật
 • Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc TT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước năm 1975 Tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam
Từ 1975 - 1998  Chủ Tịch UBND P.7 – Trưởng phòng Tư Pháp Quận 1
Từ 1998 - 2005
 • Trưởng Ban Pháp Chế – Tổng Cty Bến Thành
 • Phó phòng TC-HC Cty Fiditourist – Sài Gòn Tourist
 • Phó Giám Đốc KS Đặng Dung – Sài Gòn Tourist
Từ 2005 - 2007  Phó Giám đốc – Giám Đốc ĐH Taxi Vinasun
Từ 2007 - Nay
 •  Thành viên HĐQT – Công ty CP Ánh Dương VN
 • Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Phó Tổng Giám Đốc T/T Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Giám đốc Vinasun Taxi

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 • Chủ tịch Hiệp Hội Taxi TP.HCM

Số cổ phần nắm giữ: 3.158 cổ phần, chiếm 0,00% VĐL