Cơ cấu tổ chức

ÔNG. ĐẶNG PHƯỚC THÀNH
Sinh ngày: 1957
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh Hóa

Chức vụ:
+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du Lịch Mê Kông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 1976 - 1982 : Cán bộ Giáo dục – P Bến Thành Q1
Từ 1983 - 1991 : Phó Chủ tịch UBND P Bến Thành Q1
Từ 1992 - 1995 : Cán bộ - Công ty Sunnimex Quận I
Từ 1996 - 1999 : Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Trầu Cau
Từ 2000 - Nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Ánh Dương Á Châu
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mê kông

Số cổ phần nắm giữ:16.907.888 cổ phần, chiếm 24,92% VĐL

NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Số cổ phần Vốn điều lệ (%)
Ngô Thị Thúy Vân
Vợ
1.757.950
2,59%
Đặng Thành Duy
Con
5.409.300
7,97%
Đặng Thị Lan Phương
Em
15.794
0,02%
Đặng Phước Kim Lệ
Chị
48.994
0,07%