Vinasun Corp. Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2015

25/11/2019


Chứng nhận Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả Nhất Việt Nam do Báo Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức bình chọn

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam vừa được bình chọn trong “TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2015”. Công ty cũng thuộc nhóm 14 doanh nghiệp được Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương do 4 năm liền được bình chọn vào TOP 50 này. 

TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là chương trình thường niên khảo sát chuyên sâu nhằm tìm kiếm và xếp hạng các công ty niêm yết có thành tựu lớn trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tài chính cơ bản; khuyến khích các doanh nghiệp có quản trị doanh nghiệp và chiến lược tốt để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững; tìm kiếm những gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và tư duy đột phá tạo tiền đề cho các công trình nghiên cứu khác về doanh nghiệp của Nhịp Cầu Đầu Tư trong tương lai.

Để đánh giá tốt nhất hiệu quả kinh doanh của các công ty được chọn khảo sát, Hội đồng khảo sát căn cứ vào 3 tiêu chí: (1) Tăng trưởng doanh thu; (2) Bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu - ROE; (3) Bình quân 3 năm về lợi nhuận trên vốn ROC. Theo BTC, Vinasun Corp. có tỉ lệ trung bình 3 năm 2012-2014 cho 3 chỉ số đánh giá xếp hạng là 18% tăng trưởng doanh thu, 21% ROE và 17% ROC được xếp hạng 17 trong TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2015, tăng 6 bậc so TOP50-2014.

V.L